Betingelser

 • FlySmarter/ AOB Travel AB er formidler

  FlySmarter/ AOB Travel AB sælger ikke flyrejser og er ikke leverandør af de flyrejser der formidles via FlySmarter. FlySmarter/ AOB Travel AB formidler flyrejser der leveres af flyselskaber, der er tredjeparter i forhold til aftaler indgået mellem FlySmarter/ AOB Travel AB og kunden. Flyselskaberne er udbyderne af flyrejserne der formidles på FlySmarter og er ansvarlige for disse. En bestilling af en flyrejse foretaget via FlySmarter er således foretaget med det flyselskab, der fremgår av din ordrebekræftelse. FlySmarter/ AOB Travel AB er således ikke ansvarlige for bookingen eller flyrejsen og ved at booke en flyrejse via FlySmarter accepterer du at problemer eller tvister vedrørende din booking skal løses med flyselskabet og ikke med FlySmarter/ AOB Travel AB.

  FlySmarter er også formidler af hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. FlySmarter hæfter heller ikke over for kunden for problemer i forbindelse med hotelophold eller udlejningsbiler. Sådanne problemer har de respektive hotel eller biludlejningsfirmaet ansvaret for. Derfor skal eventuelle krav imed anledning af dette fremføres direkte til respektive hotel eller biludlejningsfirmaet. FlySmarter formidler tjenester til privatrejsende.

 • 1. Reservation

  Du skal være mindst 18 år for at reservere hos FlySmarter.
  Sørg for at være omhyggelig med at angive det korrekte navn. Navnene på alle rejsende skal være angivet, som de står skrevet i passet. Flybilletter er personlige, og man kan derfor ikke ændre navn på billetten. Flyselskaberne tillader ikke, at man ændrer bogstaver i hverken for- eller efternavn. Hvis der er angivet et forkert navn, betragtes reservationen som en annullering, og ved en ny reservation med det korrekte navn kan plads og priser ikke garanteres.
  Sørg ligeledes for at indtaste den korrekte e-mailadresse. Al kommunikation mellem FlySmarter og dig foregår via den angivne e-mailadresse og/eller via hjemmesiden. Informér straks FlySmarter, hvis du har ændret din e-mailadresse. Kontakt os via support@flysmarter.dk. Det er vigtigt, at du tjekker om vores e-mail bliver fanget i dine spamfiltre, da al kommunikation fra os sker via e-mail og/eller hjemmesiden.

 • 2. Billetlevering

  Når FlySmarter har modtaget betalingen, fremsendes reservationsnummer/flybilletter/voucher til dig senest den efterfølgende arbejdsdag via e-mail.
  Som passager er du ansvarlig for, at det er den korrekte e-mailadresse, der er blevet angivet i systemet.
  FlySmarter er ikke ansvarlig for rejsedokumenter, der går tabt. Er dine rejsedokumenter ikke blevet modtaget inden for 3 arbejdsdage, er det vigtigt, at du kontakter FlySmarter omgående. FlySmarter kontakter derefter flyselskabet, for at se, om der kan udstedes en ny billet. Denne billet udstedes normalt i lufthavnen via flyselskabet, og der pålægges normalt et gebyr, som du som rejsende skal betale.

 • 3. Betaling

  Reservationen er bindende, når betingelserne for fakturaen eller en alternativ betaling er godkendt af FlySmarter.
  Du kan betale med MasterCard og Visa.
  Bemærk venligst, at betalingen skal ske i god tid via linket i din ordrebekræftelse, før reservationen er gyldig.
  Hvis du vælger ikke at tilkøbe vores garanti, der dækker ved flyselskabets eventuelle konkurs, og FlySmarter derfor bliver tvunget til at refundere beløbet som følge af din reklamation via betalingskort eller kreditkort, forbeholder FlySmarter sig retten til at efterdebitere dig. Hvis du imidlertid har tilkøbt garantien, men FlySmarter bliver efterdebiteret på grund af kortreklamation, overgår retten til at benytte konkursgarantien til FlySmarter.

 • 4. Annullering og ombooking

  Før den endelige betaling er det muligt at annullere reservationen uden ekstra omkostninger.
  Er der blevet betalt, og reservationsnummer/flybilletter/vouchers er udskrevet, skal passageren kontakte FlySmarter hurtigst muligt i tilfælde af annullering. En annullering før afrejse fremsendes via e-mail (support@flysmarter.dk).
  Når FlySmarters kontorer er lukket, skal passageren i stedet kontakte flyselskabet i lufthavnen før afgang.
  Hvis du har tilkøbt en afbestillingsforsikring, gælder de afbestillingsregler, som er angivet nedenfor.
  Hvis der ikke er blevet tegnet en afbestillingsbeskyttelse, kan pengene ikke refunderes.
  Mulighederne for ombooking sker i henhold til flyselskabets regler, og disse regler for ombooking er normalt meget strikse, og man kan som regel ikke ombooke.

  Ombooking af en tur skal udfyldes før afgang af den oprindelige flyvning. Hvis en ombooking ikke forekommer, vil du miste din billet, og der kan ikke ske refusion eller ombooking. Hvis flyselskabet tillader ombooking, tillægges vores gebyr for denne ændring udover det gebyr, som flyselskabet opkræver.

 • 5. Afbestillingsbeskyttelse

  FlySmarter anbefaler, at man som rejsende tegner FlySmarters afbestillingsbeskyttelse.

  Afbestillingsbeskyttelsen kan benyttes, når du som rejsende er tvunget til at aflyse turen, hvis du eller en person, der står dig nær, lider af en alvorlig akut sygdom, kommer ud for en ulykke eller oplever et dødsfald tæt på afrejsedatoen. En person, der står dig nær, er enten ægtefælle, partner, søskende samt slægtninge såsom forældre eller børn. Samlever skal være registreret på samme adresse.

  Årsagen til afbestillingen må ikke have været kendt ved bestillingen. Afbestillingsbeskyttelsen dækker ikke psykiske lidelser, depression eller akut forværring af eksisterende sygdom/kroniske problemer under afbestillingsbeskyttelsen gyldighed. Afbestillingsbeskyttelsen omfatter ikke sygdom, ulykke eller følgevirkninger, der er forårsaget af graviditet eller fødsel. Afbestillingsbeskyttelsen bortfalder, når rejsen er påbegyndt.

  Afbestillingsbeskyttelsen er kun gyldig, hvis den er blevet underskrevet i forbindelse med den første bestilling og betaling. Afbestillingsforsikringen kan ikke tegnes separat efter, at den endelige betaling er foretaget.

  Afbestillingen skal ske senest 3 timer før afrejse til FlySmarter via e-mail (support@flysmarter.dk). Er FlySmarters kontorer lukket, skal afbestillingen også ske direkte til transportøren (f.eks. flyselskabet).

  Lægeerklæring, billetter og andre rejsedokumenter skal hurtigst muligt sendes til FlySmarter og senest 10 dage efter datoen for afbestillingen (FlySmarter AB /c/o AOB Travel AB, Bradgardsvagen 28, 236 32 Hollviken, Sweden). Lægeerklæringen skal beskrive, om sygdommen er akut, hvilken sygdom der er tale om, og den skal endvidere fastslå, at rejsen ikke kan gennemføres. Lægeerklæringen skal stemples og underskrives af en læge, der arbejder i Danmark.

  Ved grupperejser udbetales der ikke erstatning til medforsikrede. Med gruppetur menes der ture med mere end 6 personer eller mere end to familier, der har booket turen i fællesskab.

  Prisen for afbestillingsforsikringen og tilvalgsprodukter kan ikke refunderes. Ved tilbagebetalingen påregnes der en selvrisiko på 10%, dog mindst 200 kr. pr. person.

  Tilbagebetalingen sker altid til den samme bank, debit- eller kreditkort, hvorfra FlySmarter tidligere har modtaget din betaling.

  Afbestillingsforsikringen dækker ikke udgifter, hvor kompensation kan opnås via forsikringsselskaber eller lignende.

  Det maksimale erstatningsbeløb er 15.000 kr pr. person pr. tur. Dog højst 50.000 kr pr. familie. Prisen for afbestillingsforsikringen kan ikke refunderes under nogen omstændigheder.

  Download en lægeerklæring »

 • 6. FlySmarter Ombookingsprodukt

  Tjenesten skal tegnes og betales samtidig med, at rejsen bookes, og kan ikke tegnes senere. Ombookingsproduktet er FlySmarter egen tjeneste og behøver ikke betyde, at rejsen kan ombookes hos flyselskaberne. Al ombooking med ombookingsproduktet skal således ske gennem vores kundesupport. Tjenesten er personrelateret og kan ikke overdrages.

  Ved ombooking skal den rejsende kontakte FlySmarter kundesupport pr. e-mail. Ombookingen skal ske i vores åbningstid mandag – fredag 9.00 – 16.00 og mindst 48 timer inden den oprindelige afrejse. Ved ombooking skal rejsen være fuldført inden for et år fra det oprindelige bookingtidspunkt. Vi har ikke mulighed for at foretage billetændringer om aftenen i weekenden eller på helligdage.

  Ombookingen er først gennemført, når FlySmarter har bekræftet den via e-mail. FlySmarter er ikke ansvarlig for udeblevne ombookinger, som skyldes, at den rejsende ikke er kommet i kontakt med vores kundesupport.

  Ombookingsproduktet giver mulighed for ombooking af flyrejsen, hvis der er plads. Hvis ændringen medfører en opgradering til dyrere billetter, må den rejsende selv betale denne udgift. Ombooking kan kun ske med samme flyselskab, som skulle have udført den oprindelige transport.

  • Man kan ikke ændre destination, hverken på ud- eller hjemrejsen
  • Ombookingsproduktet tillader hverken navneændringer eller navnerettelser.
  • Flyvestrækningerne skal benyttes i den rækkefølge, de oprindeligt er booket til.
  • Det er ikke tilladt at opgradere billetten til en højere klasse på samme afgang.
  • Det er ikke tilladt at ombooke billetten med en såkaldt ”stop over”.
  • Rejsen kan kun ombookes én gang. Når ændringen er bekræftet, er ombookingsproduktet opbrugt.
  • Ombookingsproduktet refunderes ikke, hvis rejsen afbookes.
  • Hvis ændringen medfører, at nogle af de rejsende ikke længere har ret til en specialpris (f.eks. spædbørn), betaler den rejsende prisforskellen for den ny billet.
  • FlySmarter er ikke ansvarlig for information vedrørende visum, hvis rejsen forlænges.
  • Ved ombooking skal rejsen være afsluttet inden for et år fra bookingstidspunktet.
  • Den nye rejse må ikke finde sted inden for 48 timer fra forespørgslen om ombooking.
  • I forbindelse med ombooking er FlySmarter ikke ansvarlig for eventuelle tillægstjenester såsom bagage og pladsreservationer, som er tegnet direkte med flyselskabet.
  • En billet, som er ombooket med ombookingsproduktet, refunderes aldrig ved afbookning.
  • Hvis den rejsende udebliver fra en strækning, er ombookingen spildt.
 • 7. FlySmarterGaranti

  FlySmarter anbefaler, at rejsende tegner en FlySmarter garanti, når det bliver tilbudt.

  • Garantien gælder kun for rutefly.
  • Garantien er kun gyldig, hvis den er tegnet i forbindelse med den første bestilling og betaling.
  • Annulleringen/afbestillingen skal ske senest 3 timer før afgangstidspunktet.
  • Annulleringen/afbestillingen skal ske direkte til FlySmarter i hverdage mellem klokken 10:00-16:00 via support@flysmarter.dk eller direkte til flyselskabet, når FlySmarter holder lukket. Sker afbestillingen gennem flyselskabet, skal du erhverve en gyldig afbestillingsbekræftelse på skrift fra flyselskabet, for at FlySmarters garanti er gyldig.
  • Prisen for FlySmarterGaranti og tilvalgsprodukter kan ikke refunderes. Ved tilbagebetalingen fratrækkes en selvrisiko på 400 kr pr. person.
  • Det maksimale erstatningsbeløb er på 20.000 kr pr. person pr. tur, og der er et maksimalt beløb på 50.000 kr pr. familie.
 • 8. Konkursbeskyttelse

  FlySmarter anbefaler, at rejsende tegner FlySmarters Konkursbeskyttelse. Konkursbeskyttelsen kan anvendes, når du som rejsende er tvunget til at aflyse turen på grund af flyselskabets konkurs. Med FlySmarters Konkursbeskyttelse kan du få flyselskabets konkurspenge refunderet eller få en ny tilsvarende tur, hvis du allerede har påbegyndt din rejse under nedenstående betingelser. Konkursbeskyttelsen er kun gyldig, hvis den er tegnet i forbindelse med den første bestilling og betaling. Konkursbeskyttelsen kan ikke bestilles separat, når den endelige betaling er foretaget. Prisen for Konkursbeskyttelsen vil ikke blive refunderet. Ved tilbagebetalingen tilføjes der en selvrisiko på 10%, men ikke mindre end 500 kr pr. person. Tilbagebetaling foregår altid til den samme bank, debit- eller kreditkort, hvorfra FlySmarter har modtaget din betaling. Konkursbeskyttelsen dækker ikke udgifterne, hvor der kan opnås erstatning fra forsikringsselskaber eller lignende. Det maksimale erstatningsbeløb er 15.000 kr pr. person pr. tur, og ej mere end 50.000 kr pr. familie. Konkursbeskyttelsen gælder ikke for luftfartsselskaberne, der er under virksomhedsrekonstruktion, når billetten bliver booket og betalt for, er registreret under "Chapter 11" eller på anden måde er insolvent eller på vej til konkurs.

 • 9. Rejsedokumenter

  Det er den rejsendes ansvar at kontrollere alle rejsedokumenter, så snart vedkommende har modtaget dem. Kontrollér straks navn, antal personer, afrejsetidspunkter, destination, pris osv. Kontakt FlySmarter med det samme, hvis du har opdaget en fejl. Hvis salgspersonalet afgiver mundtlige løfter, der har betydning for rejsen, skal dette bekræftes skriftligt for at kunne benyttes som dokumentation.

 • 10. Pas og visa

  Det er den rejsendes ansvar at være i besiddelse af et gyldigt pas, og i givet fald at have et gyldigt visum/en indrejsetilladelse til alle de lande, der skal besøges under rejsen, samt transitvisum/visum/indrejsetilladelse ved mellemliggende stop. Der kan gælde særlige regler for rejser med en mindreårig. Hvis du er usikker på, hvilke visumkrav der gælder, bør du kontakte landets ambassade/konsulat. Bemærk venligst, at adgang til visse lande kræver, at passet er gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse.

 • 11. Vaccination

  Spørg din læge eller vaccinationsklinik om de vaccinationer, der kræves til turen i god tid inden afrejsen.

 • 12. Bagage

  For præcise oplysninger om bagage på din rejse, henviser vi til flyselskabernes egne regler og standarder, som er til rådighed på flyselskabets hjemmeside. På din billet vil der blive angivet oplysninger om den maksimale bagagevægt.

 • 13. Forsikring

  Det er den rejsendes ansvar at sikre sig, at han/hun har forsikring på turen. Rejseforsikring kan bestilles på FlySmarter. Vi samarbejder med Solid Insurance og anbefaler deres forsikringsdækning.

 • 14. Børn og unge

  Børn og unge

  Børne- og spædbørnsrabatter tilbydes af de fleste flyselskaber.

  Spædbørn 0-23 måneder får ikke eget sæde, men sidder i den voksnes skød. Oplys altid barnets alder ved hjemkomst.

  Børn i alderen 2-11 år, oplys venligst alder ved afrejse for at få børnerabat. Bestiller du en enkeltbillet + enkeltbillet, skal dit barn være i alderen 2-11 år ved afrejse på hver rute.

  Ungdomsbilletter

  For at rejse med ungdomsbillet skal du under hele rejsen kunne fremvise gyldigt ID-kort, pas eller lignende.

  Ønsker du at bestille billet til et uledsaget barn (under 16 år) kan der være særlige regler. Nogle flyselskaber tillader ikke, at børn under 16 år rejser alene. En formular er normalt påkrævet for, at værger kan underskrive og sende ind til flyselskabet. Denne formular kan findes på hvert flyselskabs hjemmeside. Tjek altid flyselskabets vilkår og betingelser, inden du bestiller en billet til et enkelt barn.

 • 15. Lufthavnsskatter

  Prisen for flybilletten inkluderer lufthavnsskatter og afgifter. I nogle (få) lande kan der blive pålagt lokale afrejseskatter, der betales af de rejsende til landets luftfartsmyndighed.

 • 16. Fly

  FlySmarter sælger t/r med mindre der er bestilt enkeltbilletter. Det er ikke muligt at undgå at køre på ét segment og beholde de resterende segmenter. Hvis du ikke bruger et segment (såkaldt "Noshow"), vil det resterende segment automatisk blive annulleret af flyselskabet. Ingen refusion eller ombooking er så mulig. Dette inkluderer rejser med fly, bus eller tog.

  Vælger du at booke multicity på vores hjemmeside, vil vi i enkelte tilfælde kombinere to eller flere enkeltrejser med samme eller forskellige flyselskaber. Det indebærer at du har to eller flere separate billetter og hver enkelt billet har sine egne regler. Ombokninger, tidstabelændringer eller andre ændringer af et af flyene påvirker ikke de resterende billetter, og reglerne for de resterende fly gælder fortsat. For eksempel, hvis en af flyene ændres eller annulleres er de andre flyselskaber eller rejsebureau ikke forpligtet til at tilbagebetale penge for resten af rejsen, eller tilbyde dig en ny rute.

 • 17. Hotel

  FlySmarter vil udstede en voucher/reservationsnummer, der skal medbringes til hotellet.

 • 18. Bil

  FlySmarter har valgt at samarbejde med udvalgte biludlejningsfirmaer. Disse biludlejningsfirmaer er ansvarlige for bilen. I nogle lande er det nødvendigt med et internationalt kørekort. Kontrollér de gældende regler i det land, hvor du ønsker at leje en bil.

 • 19. Reklamation

  Er der noget, du ikke er tilfreds med på din rejse, skal du som rejsende angive dette med det samme, under turen, så der er en chance for, at problemet kan løses med det samme. Har du ikke modtaget hjælp på rejsen, og er du stadig ikke tilfreds, kan du klage skriftligt og indsende klagen til os på: FlySmarter (FlySmarter AB /c/o AOB Travel AB, Bradgardsvagen 28, 236 32 Hollviken, Sweden).

 • 20. Tekniske fejl

  FlySmarter tager forbehold for tekniske fejl og forkerte priser. Er der opstået fejl, kontakter FlySmarter dig hurtigst muligt for at finde en løsning.

 • 21. Øvrig information

  Du er ansvarlig for at kontrollere dine flytider regelmæssigt for både ud- og hjemrejsen. Du kan altid tjekke din booking via linket, der er knyttet til din e-ticket. Det er naturligvis også muligt at tjekke flytiderne direkte hos flyselskabet. FlySmarter er ikke ansvarlig for at informere dig om de aktuelle flyændringer eller aflysninger. På TripCase kan du finde din tidsplan (du kan kun anvende tegn fra A-Z og 0-9).

  Vi anbefaler, at du altid kontakter flyselskabet 72 timer før afgang for at "bekræfte" din billet. Check-in tider oplyses på hver enkelt flyselskabs hjemmeside. Vi anbefaler, at du altid er i lufthavnen i god tid før din afrejse.

  FlySmarter tager ikke ansvar for eventuelle omkostninger eller andre omstændigheder, der kan føre til ændringer i afgangstider og ankomsttider, ændrede vilkår i billetsystemerne, overbookning, flyaflysninger, forsinkelser eller andre begivenheder, der ligger uden for FlySmarters kontrolområde. Disse omstændigheder kan FlySmarter ikke påvirke, og vi kan dermed ikke tage ansvar for disse. FlySmarter kan ej heller holdes ansvarlig, hvis der på eller i nærheden af ​​destinationen opstår en miljøkatastrofe, krigshandling, strejker eller andre væsentlige begivenheder, der bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres. FlySmarter formidler kun billetter mellem flyselskabet og dig som rejsende og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ændringer i tidsplanen eller aflysninger.

  Hvis du ikke har valgt vores servicepakke, bør eventuelle skemaændringer løses direkte med de respektive flyselskaber.

  I tilfælde hvor flyselskabet tillader refundering på grund af tidstabelændring eller aflysninger, refunderes det fulde beløb for den pågældende billet minus et ekspeditionsgebyr på 295 kr per person. Ekspeditionsgebyret dækker over administrative omkostninger forbundet med FlySmarter/ AOB Travel AB's refusion av billetten hos flyselskabet. Bemærk, at prisen for ombooking og/eller tilvalgsprodukter ikke vil blive refunderet.

  Du kan finde information om måltiderne om bord på flyet på din e-ticket. Bemærk venligst, at nogle flyselskaber angiver f.eks. "morgenmad", "frokost" og "aftensmad", selvom maden udelukkende er til salg om bord på flyet.

  FlySmarter er ikke ansvarlig for udgifter såsom transport mellem lufthavnene, bagagegebyrer og check-in afgifter, da disse ikke er inkluderet i billetprisen.

  Vi håndterer ikke de pågældende procedurer for børn, der rejser på egen hånd, men anbefaler derimod, at man kontakter flyselskabet direkte.

  Flyselskaberne tilbyder grupperabatter for grupper på mindst 10 personer. Hvis du bestiller flere reservationer til ét selskab, risikerer du, at flyselskaberne annullerer alle rejsende. Kontakt os venligst for hjælp til booking af din gruppetur.

 • 22. Flyselskabets erstatningsansvar for passagerer og deres bagage.

  Klik på linket for at åbne dokumentet: Klicka här

 • 23. Ansvar for rejsens gennemførelse

  FlySmarter/ AOB Travel AB, er formidler af flybilletter på vegne af flyselskaberne. Det betyder, at FlySmarter ikke sælger flybilletter i eget navn, men at flybilletten sælges af flyselskabet gennem FlySmarter. FlySmarter hæfter derfor ikke over for kunden, hvis flyselskabet går i konkurs, annullerer flyafgange, foretager tidstabelændringer, beskadiger eller mister bagage eller i øvrigt misligholder aftalen om transportens gennemførelse. I disse tilfælde skal kunden rette krav direkte til flyselskabet.

  FlySmarter er også formidler af hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. FlySmarter hæfter heller ikke over for kunden for problemer i forbindelse med hotelophold eller udlejningsbiler. Sådanne problemer har de respektive hotel eller biludlejningsfirmaet ansvaret for. Derfor skal eventuelle krav imed anledning af dette fremføres direkte til respektive hotel eller biludlejningsfirmaet. FlySmarter formidler tjenester til privatrejsende.

 • 24. Privatlivspolicy (GDPR)

  Ved din kontakt med FlySmarter indsamler og behandler vi dine personlige oplysninger. Se venligst vores privatlivspolicy for yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Klik her.

 • 25. Automatisk check-in

  Med vores check-in produkt hjælper vi dig med at tjekke ind hos flyselskabet. Produktet skal tilføjes mindst 48 timer før afgang. Vi udsender boardingkort senest 12 timer før afgang. I nogle tilfælde er du nødt til at gå til check-in skranken for at få dit boardingkort, det er den rejsendes ansvar at tjekke de oplysninger, vi sender ud. Hvis boardingkort kun kan fås i lufthavnen, er det den rejsendes ansvar at være der i god tid inden check-in lukker. Der gives ikke tilbagebetaling af produktet, hvis boardingkortet udleveres i lufthavnen. Er der ikke sendt boardingkort ud inden for 12 timer efter afgang, er det vigtigt at kontakte os med det samme. Vi gør altid vores bedste for at få en plads i henhold til forespørgslen, nogle gange er det ikke muligt, og vi vil vælge en anden plads så tæt som muligt på forespørgslen. Flygcity kan ikke garantere, at hele partiet får pladser ved siden af hinanden.

  Det er den rejsendes ansvar at tjekke det respektive flyselskabs vilkår og betingelser for at gennemføre flyvningen. Som rejsebureau tager vi ikke ansvar, hvis du bliver nægtet boarding, fordi du ikke følger flyselskabets betingelser for rejser.

  Det er kundens ansvar at give os korrekte oplysninger, når reservationen foretages, hvis der gives forkerte oplysninger, kan boarding nægtes, Flygcity påtager sig ikke ansvaret for disse konsekvenser.

  Nogle gange har vi brug for mere information for at kunne gennemføre check-in, i de tilfælde er det vigtigt, at den rejsende svarer hurtigst muligt med den information. Hvis vi ikke modtager oplysningerne i tide, kan vi ikke gennemføre check-in. Produktet refunderes ikke, hvis vi ikke kan tjekke ind, og hvis vi har anmodet om flere oplysninger i god tid før afrejse.

 • 26. Indførsel af frø, planter & plantedele til Danmark

  Skal du rejse til Danmark fra et land udenfor EU, så må du ikke frit medbringe frø, planter og plantedele, som er frugt, grøntsager, afskårne blomster, grønne planter, frø, andre levende plantedele og jord. Det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne, så du lovligt kan indføre de planter du ønsker og ikke risikere at indføre noget der er ulovligt.

  Med reglerne betyder det fx at det ikke er muligt at have en plante, en buket blomster eller lidt frugt i bagagen, når man ankommer til EU fra et land udenfor EU uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

  Læs om reglerne i Landbrugsstyrelsens folder

  Læs om reglerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside